II Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole (i placówce oświatowej)”

II Ogólnopolska Konferencja
„Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole (i placówce oświatowej)"

 

 

pod honorowym patronatem

 

 

Organizatorzy Konferencji:

 

Polski Komitet Normalizacyjny

            
             

i

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej
 i Zastosowań Komputerów w Warszawie

                


Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących.

Konferencja odbędzie się 29 października 2015 roku (czwartek) w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Nowogrodzka 73.

Konferencja jest bezpłatna. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału w systemie rejestracji. Uwaga - liczba miejsc jest ograniczona!
 

REJESTRACJACel Konferencji

Celem Konferencji jest prezentacja zagadnień i podzielenie się doświadczeniem w zakresie planowania budowy skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (w tym danych osobowych) w szkole i placówce oświatowej - m.in. zgodnie z zaleceniami norm serii PN-ISO/IEC 27000. Warto w tym miejscu dodać, że ustawodawca zwykle stawia wymagania, jednak nie określa sposobów działania. Tę lukę wypełniają normy, które podpowiadają jak je zrealizować.

Podczas spotkania omawiać będziemy planowanie i rozpoczęcie budowy dopasowanego do wymagań placówki systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacyjnym, tak aby spełniał wymagania ustawowe i inne potrzeby placówki w tym zakresie.

Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy ekspertów i praktyków z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony danych osobowych. Mamy nadzieję, że ich wiedza i doświadczenie pomogą Państwu w usprawnieniu istniejących w szkole rozwiązań z zakresu ochrony przetwarzanych w niej danych i informacji, w tym danych osobowych.

Problematyka Konferencji wpisuje się także w program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+".


Program Konferencji

10:00–10:30 Rejestracja uczestników – pobranie materiałów w holu przed aulą
10:30 Otwarcie konferencji – dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes PKN i Marzenna Przesmycka-Baranek – Dyrektor OEIiZK
Wystąpienia honorowych gości
Wykład inauguracyjny - Normalizacja a bezpieczeństwo - dr Zygmunt Niechoda – Doradca Prezesa PKN

I część:

  1. Wymagania bezpieczeństwa w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych – Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura GIODO
  2. Rodzaje zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacji w szkole - Lex Centre, firma prawnicza specjalizująca się w zakresie bezpieczeństwa informacji
  3. Planowanie bezpieczeństwa informacyjnego w szkole wg zaleceń norm serii PN-ISO/IEC 27000 – dr Grażyna Ożarek, PKN

Dyskusja

12:30 Przerwa

13:00 II część

  1. Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych - Elżbieta Pryłowska-Nowak, OEIiZK
  2. Bezpieczeństwo danych w e-dziennikach – firma Librus
  3. Korzystanie z aplikacji „chmurowych" a bezpieczeństwo informacji - Michał Grześlak, OEIiZK
  4. Bezpieczeństwo usługi Office 365 - Agnieszka Łastowska, Microsoft

Dyskusja

14:45 Podsumowanie konferencji

15:00 Zakończenie konferencji