Podsumowanie V Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole” – „Stosowanie norm gwarancją jakości”

Tegoroczna, V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole" miała bardzo uroczysty charakter. Konferencję otworzyli wspólnie: Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Tomasz Schweitzer oraz Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – dr hab. Marek Piotrowski. Odczytano list Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do uczestników konferencji. Życzenia pomyślnych obrad nadesłała również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Teresa Wargocka.

Prezentacja V Ogólnopolska Konferencja NwSz

Prezentacje prelegentów:
Stosowanie norm a jakość wyrobów – głos producenta
Rafał Deptuła – ASMET

Stosowanie norm a jakość usług – głos usługodawcy
Monika Popiołek AGENCJA MAart Sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń

Stosowanie norm a jakość zarządzania organizacją – głos menedżera
Grażyna Żarlicka – AS-QUAL, Klub PF ISO 9000

Zgodność z normą gwarancją wyrobów i usług przyjaznych użytkownikowi – głos konsumenta
Grażyna Rokicka - Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – członek ANEC

Stosowanie norm w placówce oświatowej – głos nauczyciela
Grażyna Gregorczyk – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

W drugiej część konferencji odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez Piotra Pniewskiego z CKP w Siedlcach, w którym udział wzięli wszyscy prelegenci. Uczestnicy panelu zgodnie podkreślali znaczenie normalizacji w świecie nauki, jak i w życiu każdego obywatela. W czasie dyskusji podano 10 powodów, dla których warto kształcić młodzież w zakresie normalizacji:

  • Normalizacja przekroczyła już tradycyjny obszar techniki, obejmuje niemalże wszystkie dziedziny życia społecznego i dotyczy każdego obywatela, bowiem wszyscy jesteśmy konsumentami towarów i usług.
  • Przygotowuje ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.
  • Kształci postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości.
  • Umożliwia poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej.
  • Ułatwia poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej.
  • Wyrabia u młodzieży poszanowanie dla wytwarzanego dobra.
  • Umożliwia młodzieży zdobywanie najnowszej wiedzy.
  • Pomaga w rozwijaniu u uczniów umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia oraz indywidualnych zainteresowań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Uczy wdrażać wiedzę i postęp techniczny w działalność wytwórczą człowieka.
  • Uczy sumienności, dokładności, zdyscyplinowania i odpowiedzialności w każdej działalności życiowej.

Normalizacja proponuje rozwiązania istotnych zagadnień współczesności z zakresu m.in.: jakości, bezpieczeństwa informacyjnego, odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po zakończeniu obrad zaproszeni goście udali się na lunch. Obsługę kelnerską i catering zapewniał Zespól Szkół Gastronomicznych z ul. Poznańskiej w Warszawie.

Galeria zdjęć:

Otwarcie Konferencji

Prezes PKN i Dyrektor ORE otwierają Konferencję  Odczytanie listu od p. Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych  prezentacja Dyrektora ORE  prezentacja Dyrektora ORE  prezentacja Prezesa PKN

Prezentacje

prezentacja przedstawiciela firmy ASMET Pana Rafała Deptuły  prezentacja przedstawiciela firmy ASMET Pana Rafała Deptuły  prezentacja przedstawiciela firmy MAART Pani Moniki Popiołek  prezentacja przedstawiciela firmy MAart Pani Moniki Popiołek  prezentacja Dyrektora ORE  prezentacja przedstawiciela AS-QAL, Klub PF ISO 9000 Pani Grażyny Żarlickiej  prezentacja przedstawiciela Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Pani Grażyny Rokickiej  prezentacja przedstawiciela Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Pani Grażyny Rokickiej  prezentacja przedstawiciela OEIiZK w Warszawie Pani Grażyny Gregorczyk  prezentacja przedstawiciela OEIiZK w Warszawie Pani Grażyny Gregorczyk

Panel dyskusyjny

moderator panelu dyskusyjnego Pan Piotr Pniewski CKP Siedlce  uczestnicy Panelu  uczestnicy Panelu  uczestnicy Panelu

Wręczanie nagród laureatom IV Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja"

odczytanie sprawozdania z posiedzenia komisji konkursowej, Paweł Górski  pierwsze miejsce w kategorii grafika, Dominika Płonka  drugie miejsce w kategorii grafika, Natalia Boronowska  drugie miejsce w kategorii grafika, Natalia Boronowska  trzecie miejsce w kategorii grafika, Michał Pacek  pierwsze miejsce w kategorii esej, Patrycja Plucińska  drugie miejsce w kategorii esej, Ewa Pilch  trzecie miejsce w kategorii esej, Klaudia Borkowska  pierwsze miejsce w kategorii film, Anita Jańczak  pierwsze miejsce w kategorii film, Anita Jańczak  drugie miejsce w kategorii film, Alicja Władysiuk  drugie miejsce w kategorii scenariusz lekcji, Małgorzata Wojtkowska  trzecie miejsce w kategorii scenariusz lekcji, Dorota Niedźwiedź  zdjęcie grupowe  zdjęcie grupowe wszystkich laureatów czwartego konkurs Normalizacja i Ja

Gala wręczania tytułu honorowego „Promotor Edukacji Normalizacyjnej"

Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2016 Pani Anna Kolano  Promotor Edukacji Normalizacyjnej 2016 Pani Grażyna Gregorczyk

Catering - Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska

obsługa cateringu z Zespołu Szkół Gastronomicznych „Poznańska" w Warszawieobsługa cateringu z Zespołu Szkół Gastronomicznych „Poznańska" w Warszawieobsługa cateringu z Zespołu Szkół Gastronomicznych „Poznańska" w Warszawie