„Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług” tematem IV Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja”

Początek wakacji to najlepszy moment aby przypomnieć, że – zgodnie z tradycją wrześniową – w nowym roku szkolnym 2015/16 PKN zamierza ogłosić IV Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja". Proponowany temat Konkursu to: „Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług". Truizmem już jest twierdzenie, że najpewniejszym sposobem zapewnienia pożądanej jakości jest właściwe stosowanie odpowiednich norm technicznych, a deklarowanie zgodności produktu/usługi z normami staje się bardzo skutecznym narzędziem marketingowym.

Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług

Każdy z nas chciałby żyć bezpiecznie i wygodnie. Zależy więc nam na tym, aby nabywane przez nas wyroby oraz usługi były nie tylko bezpieczne, ale i dobrej jakości. Warto zwrócić uwagę, że w gospodarce wolnorynkowej, państwo ingeruje tylko w sprawy bezpieczeństwa - ustalając odpowiednie przepisy, natomiast nie ingeruje w sprawy jakości, pozostawiając je swobodnej ocenie społecznej. Należy podkreślić, że normy zwykle zawierają propozycje rozwiązań wyczerpujących zarówno aspekty bezpieczeństwa, jak i jakości. Producent musi spełnić wymagania bezpieczeństwa - wymagań jakości nie musi, ale może. Stosując normę (dobrowolną) uzyska pewność, że spełni jedno i drugie.

Jakość jest subiektywnym określeniem. Każdy z nas ma własne postrzeganie jakości. W technice zwykle pod pojęciem jakości rozumie się:

  • cechy produktu/usługi, które mają wpływ na jego zdolność do zaspokojenia istniejących lub domniemanych potrzeb („przydatność do użycia")[i], albo
  • produkt/usługę bez braków („zgodność z wymaganiami")[ii].

Producent ma zapewnić zgodność z wymaganiami, a nabywca chce mieć pewność, że producent zrealizował te wymagania.

Wysoka jakość oferowanych wyrobów/usług daje firmie możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją, zdobycia nowych i utrzymania dotychczasowych rynków, utrzymania a nawet poszerzenia bazy klientów. Spełnienie lub przewyższenie oczekiwań klientów może skutkować zarówno chęcią nabywania innych wyrobów/usług danej firmy, jak i przekazem pozytywnej opinii o firmie i jej produktach w otoczeniu klienta, co może skutkować przyciągnięciem nowych nabywców. Z kolei, produkty o niskiej jakości i mało przyjazne użytkownikom mogą osłabić długoterminową stabilność firmy. Któż z nas chciałby kupić deskorolkę, od której odpadną kółka po przejechaniu kilometra albo termos, który nie  trzyma ciepła wystarczająco długo?

W tym miejscu warto podkreślić, że Konkurs dotyczy wyłącznie wszelkich norm technicznych związanych bezpośrednio z wytwarzaniem konkretnych wyrobów (np. produkcją deskorolek, termosów, kasków, mebli, zabawek itp.) lub świadczeniem konkretnych usług (np. konserwacją dóbr kultury, przeprowadzek, realizacją usług turystycznych, transportowych, pocztowych itp.)
Uwaga! Konkurs nie dotyczy norm związanych z systemem zarządzania jakością wg serii ISO 9000.

Najpewniejszym sposobem zapewnienia pożądanej jakości jest właściwe stosowanie odpowiednich norm, a deklarowanie zgodności produktu/usługi z normami staje się bardzo skutecznym narzędziem marketingowym.

Norma – uznana reguła techniczna jest przecież opisem sprawdzonego rozwiązania technicznego na aktualnym poziomie krajowym, regionalnym bądź międzynarodowym, zaakceptowanego przez rynek. Producent wykonując wyroby czy usługodawca świadcząc usługi, jeśli działa zgodnie z normami, ma pewność, że spełni minimalne wymagania jakościowe i stanie się wiarygodny dla nabywcy. Konsument natomiast, nabywając towary lub usługi zgodne z normami, ma pewność, że będą mu odpowiadać i nie sprawią mu przykrej niespodzianki.

Niezwykle ważne staje się zatem w dzisiejszych czasach kształtowanie świadomości przyszłych producentów i konsumentów. Ważne jest zrozumienie roli norm w zapewnieniu jakości, a co za tym idzie – wykorzystanie tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Temu celowi ma służyć między innymi tegoroczny konkurs.

 


[i] Juran Joseph and A. Blanton Godfrey, Juran's Quality Handbook, McGraw-Hill, New York 1999.

[ii] Crosby Phill, Quality is Free, McGraw-Hill, New York 1979.