IV Konkurs „Normalizacja i Ja" rozstrzygnięty

Polski Komitet Normalizacyjny po raz kolejny zaprosił uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów z terenu całej Polski do udziału w IV Konkursie „Normalizacja i ja". Konkurs realizowano w roku szkolnym 2015/2016, w okresie od 17 września 2015 roku do 22 stycznia 2016 roku, a jego celem było upowszechnienie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm w zapewnieniu jakości wyrobów i usług oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzania kwestii jakości wyrobów i usług do swoich zajęć lekcyjnych.

IV Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" dotyczył tematu stosowania norm jako gwarancji jakości wyrobów i usług.

Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziało 209 osób. Łącznie nadesłano 169 prac, w tym 164 wykonane przez uczniów:  w kategorii „Grafika" - 101, w kategorii „Esej" – 37, w kategorii „Film" – 16. Nauczyciele opracowali 15 scenariuszy lekcji.

Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli OEIIZK, ŁCDNiKP, KOWEZiU, KCER, ORE i PKN, w dniu 9 lutego 2016 roku wyłoniła laureatów IV Konkursu „Normalizacja i Ja".


W kategorii grafika (praca ucznia) przyznano:

Pierwsze miejsce: Dominice Płonce (uczennicy 2 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej - uczestniczce 6-18 Ochotniczego Hufca Pracy w Kętach),

Drugie miejsce: Natalii Boronowskiej (uczennicy 3 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej - uczestniczce 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie),

Trzecie miejsce: Michałowi Packowi (uczniowi 4 klasy Zespołu Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego w Lublinie).


W kategorii esej (praca ucznia) przyznano:

Pierwsze miejsce: Patrycji Plucińskiej (uczennicy III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej - uczestniczce 15-42 Hufca Pracy we Wrześni),

Drugie miejsce: Ewie Pilch (uczennicy II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczce 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach).


Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne trzecie miejsca:

Dawidowi Misiudzie (uczniowi I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej - uczestnikowi 16-13 Hufca Pracy w Białogardzie),

Klaudii Borkowskiej (uczennicy III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej - uczestniczce OHP w Ełku - Grupa Wychowawcza w Olecku).


W kategorii film (praca ucznia) przyznano:

Pierwsze miejsce: Anicie Jańczak (uczennicy II klasy w Zespole Szkół nr 1
im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie).

Drugie miejsce: Alicji Władysiuk (uczennicy IV klasy w Zespole Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego w Lublinie).


W kategorii scenariusz lekcji (praca nauczyciela):

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca.

Drugie miejsce: p. Małgorzacie Wojtkowskiej (nauczycielowi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce),

Trzecie miejsce: p. Dorocie Niedźwiedź (nauczycielowi w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku).


Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom składamy gratulacje. Wszystkich nagrodzonych zapraszamy 10 marca do Warszawy na V Konferencję Normalizacja w Szkole z tematem wiodącym „Stosowanie norm gwarancją jakości", podczas której odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród.

Więcej o Konferencji czytaj tutaj.