Metodyka i narzędzia zarządzania ryzykiem w kontekście norm PN-ISO 31000:2018-08 i PN-EN IEC 31010:2020-01

metodyka i narzędzia zarządzania ryzykiem
fot. Adobe Stock

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem szans.

Zagadnienia:

  • Wprowadzenie do pojęcia ryzyka i szans
  • Wymagania w zakresie oceny ryzyka i szans na przykładzie wybranych norm ISO (m.in. 9001, 27001, 22301)
  • Proces zarządzania ryzykiem
  • Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem
  • Identyfikacja ryzyka
  • Szacowanie ryzyka
  • Ewaluacja ryzyka
  • Postępowanie z ryzykiem
  • Identyfikacja oraz ocena szans
  • Postępowanie z szansami

Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty praktyczne.

Uczestnicy otrzymają:

Czas trwania szkolenia: 2 dni  (8.30 – 15.30)