Metodyka i narzędzia zarządzania ryzykiem w kontekście norm PN-ISO 31000:2018-08 i PN-EN IEC 31010:2020-01

metodyka i narzędzia zarządzania ryzykiem
fot. Adobe Stock

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem szans.

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do pojęcia ryzyka i szans
 • Wymagania w zakresie oceny ryzyka i szans na przykładzie wybranych norm ISO (m.in. 9001, 27001, 22301)
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka
 • Szacowanie ryzyka
 • Ewaluacja ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Identyfikacja oraz ocena szans
 • Postępowanie z szansami

Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty praktyczne.

Uczestnicy otrzymają:

 • Materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
 • Rabat na zakup norm – 20%;
 • Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 dni  (8.30 – 15.30)