Oferta szkoleniowa na 2018 r.

Temat szkolenia Termin Cena netto  

NOWOŚĆ Ochrona danych osobowych w szkole – zmiany wynikające z RODO
Oferta specjalna dla szkół

10 maja 320,00 zł >>>
NOWOŚĆ RODO - ochrona danych osobowych od podstaw 29 marca
26 kwietnia
520.00 zł >>>
NOWOŚĆ Jakość życia w mieście według normy PN-ISO 37120:2015-03 22 marca
12 czerwca
390.00 zł >>>
NOWOŚĆ Certyfikacja personelu na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17024 ze szczególnym  uwzględnieniem personelu badań nieniszczących wg PN-EN ISO 9712 19 kwietnia
14 listopada
490.00 zł >>>
NOWOŚĆ Dyrektywy i normy zharmonizowane w systemie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w Unii Europejskiej 14 marca
19 września
490.00 zł >>>
Norma ISO 9001:2015 – przegląd najważniejszych zmian

21 marca
17 kwietnia
22 maja
19 czerwca

390.00 zł >>>
Szkolenie informacyjne z normy ISO/IEC 27001 – wymiana doświadczeń 15 marca
12 kwietnia
24 maja
7 czerwca
390,00 zł >>>
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (szkolenie dwudniowe)


21-22 lutego
13-14 marca
10-11 kwietnia
22-23 maja
5-6 czerwca

750.00 zł >>>
Inteligentne miasta. Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania norm (szkolenie dwudniowe)
CENA PROMOCYJNA do końca I kwartału 2018 r.
I kwartał 2018 r. 690.00 zł >>>
Audit w laboratorium badawczym (szkolenie dwudniowe)
CENA PROMOCYJNA do końca maja 2018 r.
4-5 kwietnia
15-16 maja
690.00 zł >>>
Podstawowe zagadnienia z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych

27 lutego
20 marca
24 kwietnia

390.00 zł >>>