PROMOCJA!*  PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Audytor wewnętrzny SZBI - wykład, ćwiczenia, warsztaty

Uczestnicy szkolenia
fot. Adobe Stock

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
 • Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – omówienie wymagań
 • Wprowadzenie do audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
 • Metodyka audytu wewnętrznego według normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz PN-EN ISO 19011:2018-08
 • Planowanie audytów wewnętrznych SZBI
 • Prowadzenie i dokumentowanie audytów wewnętrznych SZBI
 • Działania korekcyjne i korygujące
 • Egzamin

Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty praktyczne.

Uczestnicy otrzymają:

 • Materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
 • Rabat na zakup norm – 20%;
 • Certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (8:30 – 15:30)