Pobieranie próbek środowiskowych (woda, ścieki, gleba) w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz nowych norm przedmiotowych


personel laboratorium

fot. Adobe Stock

Wykładowca: Piotr Pasławski

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze zmianami w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w porównaniu z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wpływ zmian w normie na sposób pobierania próbek oraz zapoznanie uczestników z procesami pobierania próbek środowiskowych.

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiadających za pobieranie próbek w laboratorium, auditorów wewnętrznych, którzy będą oceniać kompetencje techniczne w pobieraniu próbek oraz pobierających próbki wód, ścieków i gleb wg wymagań nowych norm przedmiotowych.


Zagadnienia:
•    Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie pobierania próbek
•    Dokumentowanie systemu pobierania próbek wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
•    Omówienie walidacji/weryfikacji metod pobierania próbek środowiskowych
•    Omówienie metody szacowania niepewności pobierania próbek środowiskowych wg nowego wydania Przewodnika EURACHEM/CITAC 2019
      (Niepewność pomiaru związana z pobieraniem próbek)
•    Warsztaty z obliczania niepewności pobierania próbek środowiskowych (uczestnicy proszeni o zabranie kalkulatorów)
•    Audit wewnętrzny procesu pobierania próbek                                                                                               
•    Potwierdzanie ważności wyników pobierania próbek                                                                          
•    Przegląd zlecenia w procesie pobierania próbek                                                                             
•    Raportowanie pobierania próbek


Czas trwania szkolenia: 2 dni (8:30 - 15:30)

Uczestnicy otrzymają:
•    materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów)
•    rabat na zakup norm – 20%
•    zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia