Podsumowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja"

Miło nam poinformować, że IX Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i Ja" został rozstrzygnięty. Konkurs, którego tematem przewodnim było „Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości", cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe łącznie nadesłano 135 prac. W kategorii „Grafika" – 79, w kategorii „Esej" – 42, w kategorii „Film" – 5. Nauczyciele opracowali 9 scenariuszy lekcji.

Komisja konkursowa w składzie: Zygmunt Niechoda (PKN – Przewodniczący), Grażyna Gregorczyk (ekspert niezależny – Promotor Edukacji Normalizacyjnej), Donata Andrzejczak (ŁCDNiKP), Bogdan Kruszakin (ekspert niezależny – Promotor Edukacji Normalizacyjnej), Barbara Płotczyk (KCER), Ewa Zielińska (Zastępca Prezesa PKN), Rafał Brzeziński (PKN), Paweł Górski (PKN – Sekretarz) zebrała się w dniu 17 maja br. Komisja obradowała zdalnie na platformie TEAMS.

Swoje propozycje ocen przesłała Magdalena Mrozkowiak (ORE), która z powodów służbowych nie mogła uczestniczyć w obradach Komisji.

Komisja po kilkugodzinnej pracy wyłoniła zwycięskie prace.


W kategorii „Grafika"  (praca ucznia):

 • Pierwsze miejsce:
  Oliwia Klewek – uczennica II klasy LP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne drugie miejsca:

 • Drugie miejsce: 
  Weronika Kosieradzka – uczennica II klasy LP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
  Julia Olszewska – uczennica II klasy LG w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
 • Trzecie miejsce:
  Natalia Jastrzębska – uczennica III klasy L w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie dla Julii Mazur – uczennicy II klasy Szkoły Branżowej I stopnia i uczestniczki Hufca Pracy w Chełmie.


W kategorii „Esej" (praca ucznia):

 • Pierwsze miejsce:
  Łukasz Grabowski – uczeń II klasy LP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne drugie miejsca:

 • Drugie miejsce:
  Gabriela Flis – uczennica II klasy Branżowej Szkoły I stopnia w Janowie Lubelskim i uczestniczka Hufca Pracy 3-16 w Kraśniku.
  Mateusz Jasiński – uczeń II klasy w Zespole Szkół Komunikacyjno-Transportowych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne trzecie miejsca:

 • Trzecie miejsce:
  Karolina Sierota – uczennica III klasy Technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.
  Filip Tabaczka – uczeń III klasy Szkoły Branżowej i uczestnik 15-42 Hufca Pracy we Wrześni.


W kategorii „Film" (praca ucznia):

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca.

 • Drugie miejsce:
  Katarzyna Rembisz – uczennica III Technikum w Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.
 • Trzecie miejsce:
  Piotr Cader i Kacper Dziób – uczniowie II klasy w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie.

 

W kategorii „Scenariusz lekcji" (praca nauczyciela):

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsca:

 • Pierwsze miejsce:
  Izabela Szczęsny – nauczyciel w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 Specjalnej w Lublińcu.
  Grzegorz Łukasik – nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne drugie miejsca:

 • Drugie miejsce:
  Grażyna Modrzewska – nauczyciel w Branżowej Szkole 1 Stopnia Specjalnej w Ostródzie.
  Magdalena Ankiewicz-Kopicka – nauczyciel w X Liceum Ogólnokształcącym im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne trzecie miejsca:

 • Trzecie miejsce:
  Elżbieta Replińska – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
  Dorota Kalupa – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.


Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy laureatom! 

O terminie i sposobie przekazania nagród autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.