Podsumowanie X Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja"

Miło nam poinformować, że X Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i Ja" został rozstrzygnięty. Konkurs, którego tematem przewodnim było „Dbaj o klimat z normami", cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe łącznie nadesłano 157 prac. W kategorii „Grafika" – 103, w kategorii „Esej" – 33, w kategorii „Film" – 13. Nauczyciele opracowali 8 scenariuszy lekcji.

Komisja konkursowa w składzie: Zygmunt Niechoda (PKN – Przewodniczący), Grażyna Gregorczyk (ekspert niezależny – Promotor Edukacji Normalizacyjnej), Donata Andrzejczak (ŁCDNiKP), Bogdan Kruszakin (ekspert niezależny – Promotor Edukacji Normalizacyjnej), Barbara Płotczyk (KCER), Teresa Sosnowska (Zastępca Prezesa PKN), Marta Krejpowicz (PKN), Paweł Górski (PKN – Sekretarz) zebrała się w dniu 24 maja br. Komisja obradowała zdalnie na platformie TEAMS i po kilkugodzinnej pracy wyłoniła zwycięskie prace.

W kategorii „Grafika"  (praca ucznia):

•  Pierwsze miejsce:
Oliwia Klewek – uczennica III klasy LP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach;

•  Drugie miejsce:
Kacper Szewczyk – uczeń III klasy TLG w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

•  Trzecie miejsce:
Piotr Gotowicki – uczeń III klasy LP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.


W kategorii „Esej" (praca ucznia):

•  Pierwsze miejsce:
Aleksandra Pawlusiewicz – uczennica II klasy L w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach;

•  Drugie miejsce:
Martyna Wiatrok – uczennica II klasy AN w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;

•  Trzecie miejsce:
Agata Balcerzak – uczennica III klasy Szkoły Branżowej i uczestniczka 15-42 Hufca Pracy we Wrześni.


W kategorii film (praca ucznia):

•  Pierwsze miejsce:
Artur Wojciechowski i Gracjan Ziarniak
– uczniowie klasy III B w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy;

•  Drugie miejsce:
Jakub Drążek – uczeń III klasy GN Branżowej Szkoły I Stopnia „Wektor" i uczestnik 2-2 Hufca Pracy w Bydgoszczy.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie dla Igora Wargasa – ucznia I klasy TI w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

W kategorii scenariusz lekcji (praca nauczyciela):

•  Pierwsze miejsce:
Grażyna Modrzewska – nauczyciel w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Ostródzie;

•  Drugie miejsce:
Magdalena Ankiewicz-Kopicka – nauczyciel w X Liceum Ogólnokształcącym im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa równorzędne trzecie miejsca:

•  Trzecie miejsce:
Izabela Szczęsny – nauczyciel w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 Specjalnej w Lublińcu;

•  Trzecie miejsce:
Grzegorz Łukasik – nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Do autorów najlepszych prac nagrody zostaną wysłane.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy laureatom!