Szkolenia bezpłatne dla członków, reprezentantów i sekretarzy OT

Bezpłatny dostęp do nastepujących szkoleń:

przysługuje osobom nowym, które po raz pierwszy wyznaczone zostały do pełnienia funkcji Sekretarza OT.

Aby korzystać ze szkoleń e-leraning należy utworzyć konto w portalu wiedza.pkn.pl.

Samouczek dotyczący tworzenia konta znajduje się pod adresem - https://wiedza.pkn.pl/web/guest/tworzenie-konta-uzytkownika#.

Prosimy o przesłanie informacji o utworzeniu konta na adres wiedza@pkn.pl lub przez formularz kontaktowy portalu: https://wiedza.pkn.pl/web/guest/formularz-kontaktowy.

Po otrzymaniu informacji administratorzy portalu udostępnią szkolenia i powiadomią o tym fakcie przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail.

Szkolenia będą dostępne w portalu WIEDZA w zakładce: Szkolenia > Moje szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu zostanie automatycznie wygenerowany certyfikat ukończenia szkolenia.