Szkolenia bezpłatne dla reprezentantów członków OT, sekretarzy OT, ekspertów WG

Bezpłatny dostęp do szkoleń e-learningowych przysługuje uczestnikom prac normalizacyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

Uczestnik prac normalizacyjnych Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych Szkolenie dla ekspertów WG
Reprezentant członka Organu Technicznego (OT)
Bezpłatny dostęp
Osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w pracach OT, proszone są o wzięcie udziału w szkoleniu w ciągu miesiąca od daty otrzymania informacji o dostępie.
Bezpłatny dostęp Bezpłatny dostęp
osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Sekretarza OT Bezpłatny dostęp
Bezpłatny dostęp
Uzyskanie certyfikatu jest niezbędne do powołania na tę funkcję.
 
Eksperci WG, w tym eksperci WG spoza OT Bezpłatny dostęp  
Bezpłatny dostęp
Nowi eksperci są zobowiązani do odbycia szkolenia i przesłania certyfikatu ukończenia do WAN w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia.

 

Aby skorzystać ze szkoleń e-learningowych, należy:

Po otrzymaniu powiadomienia o utworzeniu nowego konta administratorzy udostępnią szkolenia i powiadomią o tym fakcie przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail.

Szkolenia będą dostępne na Portalu Wiedza w zakładce: Szkolenia > Moje szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu automatycznie zostanie wygenerowany certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikat prosimy przesłać elektronicznie do Wydziału Administrowania Działalnością Normalizacyjną PKN na adres: ot@pkn.pl.