Szkolenia bezpłatne dla członków, reprezentantów i sekretarzy OT

Bezpłatny dostęp to tego szkolenia przysługuje:

- reprezentantom członków OT;

- osobom, które pełnią funkcję Sekretarza OT po raz pierwszy.

Osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w pracach OT, proszone są o wzięcie udziału w szkoleniu w ciągu miesiąca od daty otrzymania tej informacji.  

Reprezentanci aktualnie działający w OT będą mieli bezpłatny dostęp do szkoleń przez 3 miesiące od udostępnienia.

Bezpłatny dostęp przysługuje osobom wyznaczonym do pełnienia funkcji Sekretarza OT.  Uzyskanie certyfikatu jest niezbędne do powołania na tę funkcję.

 

Aby skorzystać ze szkoleń e-learningowych, należy:

Po otrzymaniu powiadomienia o utworzeniu nowego konta administratorzy udostępnią szkolenia i zawiadomią o tym mailowo użytkownika.

Szkolenia będą dostępne na Portalu Wiedza w zakładce: Szkolenia > Moje szkolenia.

Po pozytywnym zaliczeniu testu automatycznie zostanie wygenerowany certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikat prosimy przesłać elektronicznie do Wydziału Koordynacji PKN na adres: wko.ot@pkn.pl.