Podsumowanie VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”

(2019-03-22)

15 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod tytułem „Normy + miasto = Smart City".

Konferencja została zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny przy pomocy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Patronat  honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, uczniowie oraz osoby zainteresowane tematyką.

Celem Konferencji było m.in. ukazanie norm jako źródła wiedzy eksperckiej i najlepszych praktyk, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Mogą zapewnić zharmonizowane wskaźniki rozwoju, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, lub zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą również zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawnia proces podejmowania decyzji. Te wszystkie elementy mają zachęcić nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać prelegentów, którzy przedstawili własne doświadczenia dotyczące rozwoju miast inteligentnych.

Referat wprowadzający pt.: „Normalizacja dla smart cities" przedstawiła Pani Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych.

Po niej głos zabierali kolejno:

 • Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent miasta Gdynia ds. jakości życia który przedstawił prezentację: „Miasto inteligentne w praktyce";
   
 • dr inż. Sebastian Grabowski, Dyrektor IoT i Zaawansowanych Technologii Orange Polska przedstawił prezentację: „Orange dla miast inteligentnych";
   
 • dr Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem przedstawił prezentację: "Miasto inteligentne - wyzwanie dla administracji";
   
 • Bartosz Dominiak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  przedstawił prezentację pt.: „W jaki sposób miasto może być ekologicznie inteligentne? Ciekawe projekty";
   
 • Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej przedstawił prezentację: „Smart city dla małych i średnich miast".


Po wystąpieniach prelegenci wzięli udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Grażynę Gregorczyk z OEIiZK.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień „Promotora Edukacji Normalizacyjnej".

Promotor Edukacji Normalizacyjnej to honorowy tytuł przyznawany przez PKN osobom lub instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, przyczyniającym się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej, czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania.

W tym roku tytułem tym wyróżniono dwie Panie. Obie ukończyły wyższe studia techniczne ale swą drogę zawodową związały z edukacją.  Pierwszą z nich była Pani Bożena Mayer-Gawron  ekspert MEN z zakresu kształcenia zawodowego a drugą  Pani Katarzyna Majewska-Mrówczyńska dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

Kolejnym punktem Konferencji była uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" pod tytułem „Normy + miasto = Smart City ". Na Konkurs nadesłano 151 prac w tym 10 scenariuszy, 76 grafik, 11 filmów, 54 eseje. W Konkursie wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze wszystkich województw w Polsce. Prace były oceniane przez Komisję Konkursową w składzie:

Zygmunt Niechoda PKN - przewodniczący, Grażyna Gregorczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Barbara Płotczyk Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej, Donata Andrzejczak Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Bogdan Kruszakin Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W kategorii dla nauczycieli -  SCENARIUSZ LEKCJI Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

 • pierwsze miejsce:
  Pani Elżbiecie Replińskiej nauczycielowi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach;
 • drugie miejsce:
  Pani Anecie Kotali nauczycielowi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
  im. Jana Pawła II w Krotoszynie;
 • trzecie miejsce:
  Pani Magdalenie Ankiewicz – Kopickiej nauczycielowi w X Liceum Ogólnokształcącym
  im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni.

W kategorii dla uczniów – GRAFIKA Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

 • pierwsze miejsce:
  Weronice Krawczyk uczennicy II klasy w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku;
 • Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać drugiego miejsca w tej kategorii
 • trzecie miejsce:
  Paulinie Kołak uczennicy II klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

W kategorii dla uczniów –  ESEJ Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

 • pierwsze miejsce:
  Bartłomiejowi Jakoniukowi uczniowi II klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie;
   
 • drugie miejsce:
  Adamowi Skorupskiemu uczniowi klasy Id technikum w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
  im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" w Warszawie;
 • trzecie miejsce:
  Pawłowi Kapeli uczniowi I klasy Technikum w Zespole Szkół Politechnicznych
  im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

W kategorii dla uczniów –  FILM Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

 • pierwsze miejsce:
  Igorowi Białk uczniowi II klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie;
 • Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać trzeciego miejsca w tej kategorii.

Konferencję zakończył quiz znajomości podstaw normalizacji. Autorzy najlepszych odpowiedzi zostali uhonorowani drobnymi upominkami ufundowanymi przez PKN i OEIiZK.

Uroczyste otwarcie Konferencji - dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  WystąpienieTeresy Sosnowskiej, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN  Wystąpienie Wiceprezydenta miasta Gdynii  Wystąpienie dr inż. Sebastiana Grabowskiego, Dyrektora IoT i Zaawansowanych Technologii Orange Polska  Wystąpienie dr Tomasza Kulisiewicza, Zastępcy Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem  Wystąpienie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  Wystąpienie Burmistrza Podkowy Leśnej  Dyskusja z prelegentami  Promotor 2019 Bożena Mayer-Gawron  Promotor 2019 Katarzyna Majewska-Mrówczyńska  III miejsce scenariusz lekcji - Magdalena Ankiewicz Kopicka   II miejsce scenariusz lekcji – Aneta Kotala  I miejsce scenariusz lekcji – Elżbieta Replińska  trzecie miejsce w kategorii grafika – Paulina Kołak  pierwsze miejsce w kategorii grafika – Weronika Krawczyk  III miejsce w kategorii esej – Paweł Kapela  II miejsce w kategorii esej – Adam Skorupski  II miejsce w kategorii film - Kamil Oleszkiewicz i Paweł Urzenitzok  I miejsce w kategorii esej – Bartłomiej Jakoniuk  I miejsce w kategorii film – Igor Białk  zdjęcie grupowe uczestników