Od normy ISO 9001 do Systemu Zarządzania Jakością - Wybierz szkolenie

Szkolenie e-learningoweszkolenie elearningowe dla początkujących

Szkolenie dokonalące
szkolenie tradycyjne dla zaawansowanych

Od normy ISO 9001 do Systemu
Zarządzania Jakością

Szkolenie skierowanie jest do przedstawicieli organizacji oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania jakością - kierownictwa, menadżerów, pełnomocników, audytorów jak również do osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze.


Celem szkolenia jest przekazanie informacji o sposobie wprowadzania zmian do systemu zarządzania jakością oraz umożliwienie uczestnikom zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015.

Od normy ISO 9001 do Systemu Zarządzania Jakością w praktyce

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę i przygotowanie w zakresie normy ISO 9001 w zakresie co najmniej przedstawionym w szkoleniu e-learningowym PKN: „Od normy ISO 9001 do Systemu Zarządzania Jakością".
 
Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wprowadzenia zmian w istniejącym SZJ lub wdrożenia nowego SZJ na podstawie znowelizowanej normy ISO 9001:2015.
czytaj więcej Czytaj więcej